• Przetwarzamy odpady

    Dbamy o środowisko
  • ADVENTURES has many different color styles and is fully customizable to handle any web project and content.
  • 1
  • 2

LINKPLAST ZAJMUJE SIĘ
SKUPEM I PRZEMIAŁEM ODPADÓW


Prowadzimy działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku odpadów tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne.

Zajmujemy się przemiałem surowców wtórnych z tworzyw sztucznych, a następnie ich sprzedażą.

skup-odpadow

SKUP ODPADÓW

skup-odpadow

SORTOWANIE I PRZEMIAŁ

skup-odpadow

DBANIE O ŚRODOWISKO

NASZE PRODUKTY

  • BUTELKA PET

  • BANDÓWKA: PP, PET, PP MIX, PS

  • FOLIA: LDPE Transparent, LDPE Kolor, LDPE/HDPE mix/kolor

  • 1
  • 2
Zainwestowaliśmy liczne środki w technologie dbające o ochronę środowiska.

Dostarczane do firmy odpady poddawane są obróbce wstępnej, a następnie sortowane i rozdrabniane przy użyciu nowoczesnych maszyn.

Wykorzystywane w naszej produkcji tworzywa są w pełni powracalne i ponownie wykorzystywane dzięki procesom wewnętrznego recyklingu.


PRZETWARZANIE ODPADÓW

66-300 Międzyrzecz

ul. Zakaszewskiego 2

tel. +48 883 978 140

office.linkplast@gmail.com